Skip to main content

Økonomiske disposisjoner

fremtidsfullmakt

Trenger jeg advokat for å lage fremtidsfullmakt?

Hva er en fremtidsfullmakt?

Hva skjer dersom du blir utsatt for en bilulykke, får en alvorlig sykdom, eller demens, som gjør at du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser? Utgangspunktet etter vergemålsloven, er at det da settes i gang en prosess for å oppnevne en verge for deg. Denne vergen vil få ansvar for å ta de fleste avgjørelser på dine vegne, med visse unntak. Om du fortsatt er i stand til å gjøre deg opp din egen mening, vil du kunne være aktiv med i prosessen med å velge verge. Men dersom  du er ute av stand til å gjøre deg opp egne meninger, vil en verge bli oppnevnt for deg.

Gjennom en fremtidsfullmakt har du mulighet til på forhånd å bestemme hvem som skal representere deg, dersom du senere skulle havne i en situasjon hvor du skulle trenge dette. Selv om det virker usannsynlig at dette skal kunne bli nødvendig i dag, kan en aldri være sikker på hva som skjer i fremtiden. I et slikt tilfelle er det lurt å ha tenkt igjennom hvem en ønsker skal representere en, og på hvilken måte.

Hva skal en fremtidsfullmakt inneholde?

Fremtidsfullmakten inneholde hvem som skal kunne handle på dine vegne, altså hvem som skal bli din fullmektig. I tillegg bør fremtidsfullmakten inneholde hvem som skal bli din fullmektig, dersom den første fullmektigen ikke har mulighet.

Dersom fullmektigen er din samboer eller ektefelle, bør det inntas informasjon om hva som skjer ved et eventuelt samlivsbrudd. Det kan også være lurt å ta inn informasjon om når fullmakten skal inntre. Noen velger f.eks. å skrive at det kreves legeerklæring på at behovet for en fullmektig er inntrådt.

Utover dette er det helt opp til enhver å bestemme hva fremtidsfullmakten skal inneholde. Eksempler kan være at fullmektigen skal håndtere din daglige økonomi, sørge for gaver til barn og barnebarn, slette profiler på sosiale medier, selge bolig og/eller andre eiendeler, passe kjæledyr osv. Det kan også fastsettes et vederlag for arbeidet fullmektigen påtar seg.

Fremtidsfullmakten signeres av fullmaktsgiveren og to vitner. Vitnene skriver ikke under på at de er enige i innholdet i fullmakten, men at de bekrefter at det er fullmaktsgiveren selv som har signert fullmakten, og at denne har gjort det frivillig.

Trenger jeg advokat for å lage en fremtidsfullmakt?

Du trenger ikke advokat for å lage en fremtidsfullmakt. Det kan likevel være lurt å la seg bistå av en advokat, da denne gjerne vil ha erfaring med å utarbeide fremtidsfullmakter. På denne måten vil du få utformet fullmakten raskt og effektivt, og du slipper å være bekymret for at det er utelatt noe som burde vært med.

Skulle du ha noen spørsmål om fremtidsfullmakt, eller ønsker du hjelp til utformingen av en fremtidsfullmakt, er du velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat.